THIẾT KẾ CATALOGUE SẢN PHẨM – TP SOLAR

13/09/2021

1. Tổng quan dự án

Tiếp nối thành công từ dự án xây dựng website, công ty tiếp tục triển khai thực hiện thiết kế cuốn catalogue cho công ty Solar.

2. Kết quả

Cuốn Catalogue được hoàn thiện đúng tiến độ đề ra, bao gồm các hạng mục biên soạn nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và thiết kế dàn trang, đảm bảo hài lòng cho công ty.